Tijd voor verandering


Mijn naam is Carin van Oekel. Ik ben het gezicht achter bij bytriggerz. Ik help op weg bij verandering. Dat doe ik door te sparren, te coachen, te trainen. Voor particulieren en bij organisaties met directie, leidinggevenden en medewerkers.

Mijn manier van werken is open, respectvol en informeel. Mijn hands-on mentaliteit zorgt voor helder inzicht en snel resultaat. De methodiek die ik hanteer is vooral gebaseerd op het systemisch werken. 

Neem contact op bij vragen over: 

keuzes maken | gedoe oplossen | grenzen stellen | gedragsverandering | leren omgaan met emoties | relationele issues thuis of op het werk | interne hands-on hulp | bespreken vertrouwelijke kwestie | reflectie op professioneel handelen| afscheid en rouw | persoonlijke groei

Coaching

Coaching kan ingezet worden als er behoefte is aan verandering en ontwikkeling. Zowel op persoonlijk vlak alsook bij werkgerelateerde vragen. In 1-op-1 sessies of in groepsbijeenkomsten. De werkwijze wordt steeds afgestemd op de specifieke coaching vraag. Het resultaat is altijd afhankelijk van de eigen inbreng en inzet, maar in ieder geval leidt het tot inzicht en verandering.

Individuele coaching 

Coaching is een goed gesprek hebben, op een respectvolle manier en vrijwillige basis om te komen tot inzicht en bewustwording. En van daaruit de verandering in gang te zetten. De coaching trajecten variëren van minimaal 3 tot maximaal 10 gesprekken. Thema’s waarin ik ondersteun zijn: gedragsverandering, leiderschap, reflectie op professioneel handelen, hoe je talent in te zetten, oplossen conflictsituaties, keuzes maken,  omgaan met emoties, plek innemen en bij vragen rondom verlies – afscheid – rouw en zingeving.

Reflectiegesprek voor begeleiders en leidinggevenden

Voor alle professionals die anderen begeleiden en leiding geven. Omdat het van belang is inzicht te hebben in je eigen gedrag en houding, zodat je niet gaat projecten en je jezelf effectiever inzet als instrument. Het expliciete doel is te reflecteren op eigen gedrag, houding en handelen. Er kan ‘vrij’ worden gewerkt of aan de hand van een specifieke casus, eenmalig in de vorm van een supervisiegesprek of in een serie van gesprekken.

De coaching trajecten zijn meestal kort van duur, max. 5 gesprekken. Daarna bespreken we in overleg of er nog meer nodig is en zo ja wat.

Teamcoaching

Teamcoaching is een waardevolle interventie als samenwerking hapert en succes uitblijft. Als er meer óver collega’s gesproken wordt in plaats van mét elkaar. Als het ontbreekt aan onderling vertrouwen waardoor afgesproken resultaten uitblijven. Ik help de medewerkers weer met elkaar in gesprek te gaan, aan herstel van vertrouwen te werken, afspraken na te komen en samen te gaan voor een resultaat. Teamcoaching kan ingezet worden op iedere laag van de organisatie.

Relatie- en gezinscoaching

Ieder mens gaat direct vanaf z’n geboorte relaties aan; gezin familie, school, vrienden, partner, collega’s. In iedere relatie kan gedoe ontstaan, vooral als je blijft steken in vastgeroeste patronen en oude waarheden. Om te zorgen dat de relaties die je  hebt en aan wil gaan, gezond zijn, is het van waarde om belemmeringen bewust te worden. Relatiecoaching is met name geschikt voor collegiale relaties, levenspartners en ouder-kindrelatie.

Deze vorm van coaching kan ook ingezet worden als er behoefte is aan herstellen van verbinding na een scheiding.  

Een vertrouwelijk gesprek

De situatie kan zich voordoen dat er behoefte is aan een onafhankelijke partij, die zonder belang, directe betrokkenheid en zonder oordeel meekijkt of een advies geeft. Een vertrouwelijk gesprek kan eenmalig zijn of indien wenselijk vaker. Het is mogelijk om deze gesprekken ook op een locatie naar wens te voeren.

Vertrouwelijk gesprek directie | MT

Als directeur of MT-lid heb je vaak genoeg mensen om je heen. Toch is het meestal een wat eenzame plek. Want niet alles kun, mag of wil je met collega’s bespreken. Als externe professional bied ik graag de oplossing hiervoor, door met een frisse en onafhankelijk blik met je te sparren, en eventueel feedback en advies te geven. Mogelijke onderwerpen: vertrouwelijke of lastige (personele) kwesties, de klus van het leiderschap, bedrijfsovername en afscheid, toekomst, balans tussen hoofd en hart en werk en privé. 

Vertrouwelijk gesprek particulier

Soms sta je er alleen voor of wil je anderen niet lastig vallen met je vragen of zorgen. Een vertrouwelijk gesprek biedt dan de uitkomst om een zakelijke  of privékwestie eens tegen het licht te houden, waardoor inzicht en rust ontstaan. Enkele voorbeelden waarbij ik ondersteuning kan bieden zijn: ingrijpende veranderingen zoals verhuizing, het verlies van gezondheid of werk. Hulp bij het verwerken van persoonlijk leed, onopgeloste of ingewikkelde familiekwestie bespreken, of ondersteuning ter voorbereiding op een afscheid van werk of leven.

Training | Workshop

Daar waar individuele coaching inzicht biedt bij professionele en persoonlijke vragen en er veel ruimte is om de diepte in te gaan, is de waarde van een training volgen, ook groot. Je ervaart namelijk direct wat het effect is van je handelen en wat de groepsdynamiek met je doet. Het ervaringsgericht leren, de interactie en de kans om in de groep te experimenteren is zeer waardevol.

Coaching en training kunnen los van elkaar of parallel gevolgd worden.

‘De kracht van Systemisch Werken’

In je werk als professioneel begeleider of leidinggevende heb je soms te maken met lastige situaties. Je loopt aan tegen weerstand zoals boosheid, verdriet, oordeel. En ondanks jouw harde werken en oplossingsgerichtheid, blijft een gewenst resultaat uit. In deze ervaringsgerichte training krijg je inzicht in gedrag,  drijfveren en motivatie op de werkvloer. Je leert stimulerend begeleiden en leidinggeven, zonder te oordelen of te overtuigen. Je werk wordt makkelijk, lichter en het contact waardevoller. Ontdek de kracht van systemisch werken! Download brochure

‘Weer op verhaal komen’

In deze meerdaagse training (donderdag-/zondagmiddag) ga je aan de slag met de thema’s samenleven, samenwerken en de communicatie. Jouw levensverhaal is de kapstok. Je leert hoe dit het dagelijks handelen van eenieder beïnvloedt en hoe je de inzichten hierin kunt gebruiken om de kwaliteit van alle contacten te verbeteren. Op een bijzondere plek in België word je gegarandeerd geïnspireerd! Lees meer in de Brochure ‘Weer op verhaal komen’ najaar 2019.

‘Relaties wakker gekust!’

Hoe we relaties vormgeven en hoe we er in kunnen verdwalen heeft te maken met onze geschiedenis en de vroege levenslessen. Hoe het werkt en wat we hierin kunnen leren komt aan bod tijdens deze dagen. Een meerdaagse workshop van waarde voor iedereen die de partnerrelatie wil onderzoeken en bekrachtigen. Wil je ook wakker gekust worden? Je bent welkom! Meer informatie lees je in de flyer relaties najaar 2019 

Familieopstelling

Je kunt je geschiedenis nooit veranderen, je kunt wel zaken uit het verleden letterlijk in een ander perspectief plaatsen, zodat er acceptatie, balans, ruimte en rust ontstaat. Deze methode noemen we een (familie)opstelling. Een opstelling geeft helderheid over aanleidingen van problemen, klachten en onrust. Het is een waardevolle en effectieve interventie om snel inzicht te krijgen. Om daar waar het vastzit, weer beweging te krijgen.
Heb je interesse om een keer deel te nemen en/of om een vraag in te brengen? Kom dan naar de eerstvolgende workshop. Lees meer: uitnodiging workshop 18 mei 2019


bytriggerz (sparring)partner voor mens en organisatie bij vraag­stukken over samen­werking, communicatie, leider­schap, verandering en verlies

Carin van Oekel | Triggerspecialist
06-13236994
Postadres: Zoom 8, 5032 BR Tilburg
Bezoekadres: Goirlesedijk 12b, Hilvarenbeek (Hilvaria Studio’s)
info@bytriggerz.nl

Routebeschrijving >

bytriggerz (sparring)partner voor mens en organisatie bij vraag­stukken over samen­werking, communicatie, leider­schap, verandering en verlies

Carin van Oekel | Triggerspecialist
06-13236994
Dr. Hub van Doorneweg 81
5026 RB Tilburg
info@bytriggerz.nl

Routebeschrijving >